Ett samarbete med Vala hantverksskola.

Bränd bänk med betonggavlar.